Viljen til magt Danmarks historie


viljen til magt

Source: https://i1.wp.com/newspeek.info/wp-content/uploads/Portræt-Lone-Nørgaard-2.jpg?resize\u003d260,260\u0026ssl\u003d1


Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden by NVL Nordvux - Issuu Både i Danmark til udlandet spiller medierne en stor rolle som samfundsoplysende institutioner, men medierne er under stort økonomisk pres, blandt andet på grund af den teknologiske udvikling, som gør det muligt for borgerne at hente oplysninger via internettet og følge politikerne direkte på sociale medier. Den nye teknologi giver dog til medierne mulighed for at inddrage og engagere borgerne på nye måder. Forholdet mellem medier viljen politikere har udviklet sig til et indviklet spil, hvor begge parter har meget at vinde — eller tabe — og der er en vis risiko for, at også borgerne bliver tabere, når forholdet mellem medier og politikere fremmer en mere personfikseret journalistik og mere strategiske politiske udmeldinger. De sidste par år har der været stor debat om mediernes ansvar og rolle i det demokratiske system, blandt andet på grund af den kontroversielle offentlighedslov i Danmark, politikernes brug af sociale medier, spredningen af falske nyheder viljen især den amerikanske valgkamp, og kritik af mediernes dækning af den samme. Journalistikken har en vigtig funktion i et demokrati. Demokrati kan defineres ved, at alle borgere, både høj og lav, har den bedst mulige forudsætning for at påvirke det samfund, de lever i, og at de har ret til at give deres mening til kende ved frie valg af politiske repræsentanter og stille magthaverne til ansvar for deres handlinger. Det magt at alle borgere har adgang til information om, hvad der foregår i samfundet, så de kan vælge og handle på magt oplyst grundlag. Mediernes opgave er at sørge for, at borgerne er bevidste om, hvad der foregår i samfundet. Man kan med andre ord kalde medierne for 'borgernes sanseapparat', og demokrati og den frie presse kan derfor siges at gå hånd i hånd. hvornår starter ol 2016 Det er dem, der sørger for, at de tre andre statsmagter forvalter deres magt i Hvilken rolle spiller den teknologiske udvikling på mediernes demokratiske rolle?. reel magt. Magten er placeret hos folket. Derfor siger vi også, at Danmark er et folkestyre – et demokrati. . som afgjorde, hvilken regering der kunne dannes.


2 3 4 5 6 7 8 9 10